Christine Lagarde Bashes Bitcoin och Libra

ECB: s president kallade stablecoins som „riskabla tillgångar“ men berömde den digitala euron.

Christine Lagarde, ordförande för Europeiska centralbanken (ECB), publicerade en artikel på måndagen och nämnde riskerna med användningen av privatägda kryptovalutor. Lagarde kritiserade bitcoin och andra stablecoins men talade positivt om den digitala euron.

Den officiella artikeln som publicerades den 30 november i tidningen L’ENA hors les murs uppgav att kryptoanvändare inte kan lita på digitala tillgångar för att upprätthålla ett stabilt värde. Lagarde baserade den spekulativa och mycket flyktiga karaktären hos kryptovalutor.

ECB-presidenten riktade sig också mot globala stablecoins som stöds av stora teknikföretag, inklusive kryptoprojekt Libra med Facebook-stöd. Lagarde tillade att stallmynt innebär allvarliga risker för konkurrenskraften och den tekniska autonomin i den europeiska regionen. Hon uttryckte oro relaterade till dataintegritet och fel användning av personlig information av stora teknikföretag.

”Om de antas allmänt kan stallfonder hota finansiell stabilitet och monetär suveränitet. Till exempel, om emittenten inte kan garantera ett fast värde, eller om de uppfattas som oförmögna att absorbera förluster, kan en körning inträffa. Dessutom kan användning av stablecoins som ett värdeförråd utlösa en stor förskjutning av bankinsättningar till stablecoins, vilket kan påverka bankernas verksamhet och överföringen av penningpolitiken, ”nämnde Lagarde i artikeln.

Beröm för digital euro

Trots en tuff hållning mot bitcoin och andra kryptotillgångar uttryckte ECB: s ordförande optimism med avseende på den digitala euron. Hon kallade den digitala versionen av euron som en ”unik” valuta för att möta utvecklingen av digitala betalningsbehov. ”En korrekt utformad digital euro skulle skapa synergier med betalningsindustrin och göra det möjligt för den privata sektorn att bygga nya företag baserat på digitala eurorelaterade tjänster. En digital euro skulle också vara ett emblem för den pågående processen för europeisk integration och i slutändan bidra till att förena Europas digitala ekonomier, tillade Lagarde.

Finance Magnates rapporterade tidigare om ECB: s betydande framsteg med att lansera en digital euro, i oktober publicerade centralbanken en rapport om den digitala versionen av euron och inledde ett offentligt samråd. Lagarde sa i november att ECB kommer att lansera en digital euro under de närmaste 2 till 4 åren.